Dibçəyin dərinliyini necə təyin etmək olar?

2021-07-14

Ümumi mühəndislik dərinləşdirmə işidirsə, bu, hansı kəsiyin sahəsindən asılıdırtarakçıqazmağınızı tələb edir. İçəridə dərinlik məlumatları (və ya hesablama yolu ilə əldə edilmiş) olmalıdır; Suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçündürsə, dərinliyin dərinliyi ətraf mühitin qorunması və ekologiya baxımından nəzərə alınmalıdır. Ancaq hər halda, sütunlu çöküntü toplamaq, çirkləndiricilərin (azot və fosfor kimi) tərkibinin qatlı analizi və daha sonra ağır metal tərkibinin təbəqəli analizi kimi bəzi ilkin işlər görməliyik,tarakçıağır metalların ekoloji təhlükə riski indeksini etmək. Thetarakçıbu məzmunun və indeks dəyərlərinin şaquli əyrisini çəkərək ərazinin arxa dəyəri ilə birləşdirərək təxminən dərinləşdirmə dərinliyini təyin edə bilər. Əlbəttə ki, bəzi çöküntülərin sərbəst buraxılmasını da düşünməliyik.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy